fbpx

Informacje wstępne

Administratorem zbieranych danych jest Nova Education & Consulting, z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 71/19 lok. 133, 02 – 672 Warszawa, NIP 5222965189. E-mail: info@novamath.edu.pl.

Nova Education & Consulting przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie „conductexam.com”. Dane gromadzone w logach, są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania oraz zarządzania serwisem https://exam.novamath.edu.pl

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką serwis WWW, przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania http,
 • kod odpowiedzi http
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony https://exam.novamath.edu.pl nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Rejestracja na stronie

W serwisie https://exam.novamath.edu.pl, w celu rejestracji do konkursu, użytkownik musi dokonać rejestracji. Dostęp do formularza rejestracyjnego jest możliwy poprzez kliknięcie w przycisk „Zarejestruj”. Dane podane w trakcie rejestracji niezbędne są do realizacji usługi.

Sposób rejestracji:

 1. Poprzez kliknięcie w przycisk „Zarejestruj” użytkownik przechodzi do formularza podania danych rejestracyjnych.
 2. Następnie Użytkownik potwierdza rejestrację, poprzez otrzymanie maila weryfikującego adres e-mail i kliknięcie w link wysłany na adres podany w polu „E-mail”.
 3. System odnotowuje adres IP, datę oraz czas zapisania się do serwisu. Dane przechowywane są przez czas nieokreślony.
 4. W trakcie rejestracji użytkownik podaje następujące dane:
  • Imię
  • Nazwisko
  • Numer telefonu
  • Adres e – mail
  • Płeć
  • Nazwa Szkoły
  • Adres e – mail szkoły
  • Numer telefonu szkoły
 5. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Nova Education & Consulting.
 6. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik przekaże Nova Education & Consulting przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (eng. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). Nova Education & Consulting może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkownika innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy, w celu realizacji konkursu.
 7. Nova Education & Consulting nie przekazuje zebranych danych osobowych do innych podmiotów, w celu realizacji usług, na które użytkownik nie wyraził zgody.
 8. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem poprzez wysłanie maila na adres: info@novamath.edu.pl.
 9. Dane osobowe Użytkowników zebrane przez Nova Education & Consulting mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa organom państwowym.
 10. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy oraz współpracownicy Nova Education & Consulting.
 11. Dane osobowe będą przechowywane do 30.06.2019 r., po czym zostaną zniszczone.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami oraz siecią firmy. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu oraz zarządzaniu stroną. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies

Mechanizm Cookies w serwisie https://exam.novamath.edu.pl jest wykorzystywany do pozyskiwania następujących informacji:

 1. Śledzenie wejść użytkownika (czy pochodzą z reklamy na portalu Facebook, linka sponsorowanego, Google);
 2. Śledzenie ruchów użytkownika – co przeglądał i czy dokonał rejestracji;
 3. Gromadzenie danych w formularzu kontaktowym na potrzeby odpowiedzi na pytanie użytkownika;
 4. Gromadzenie danych w formularzu kontaktowym na potrzeby konkursu.

Gromadzone dane będą wykorzystywane na potrzeby konkursu oraz do celów marketingowych NovaMath, a także do celów marketingowych sponsorów i partnerów konkursu, np. mailing.

Klauzula obowiązku informacyjnego dla Nova Education & Consulting

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Nova Consulting & Education, z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 71/19 lok. 133, 02 – 672 Warszawa.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, w celu realizacji konkursu „NovaMath 2019” i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów współpracy.
 3. Odbiorcami danych osobowych są Pracownicy Nova Education & Consulting oraz podmioty współpracujące z Nova Education & Consulting, w zakresie, w którym współpraca odbywa się w celu realizacji konkursu „NovaMath 2019”.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą do 30 czerwca 2019 r. oraz w zgodzie z wymogami prawa.
 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będziemy w stanie umożliwić Państwu udziału w konkursie.
 9. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.