fbpx

I ETAP KONKURSU

 1. Uczestnictwo w I etapie konkursu jest płatne i wynosi: 14 zł / za ucznia.
 1. Opłaty mogą być wnoszone w terminie: od 1 grudnia 2019 r. do 8 marca 2020 r. Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 2. Uczniowie w dniach od 9 marca do 13 marca 2020 będą mogli wziąć udział w teście po zalogowaniu się w Panelu Ucznia. Test będzie widoczny w Panelu Ucznia po przetworzeniu płatności za niego wraz z jego nazwą, łączną możliwą do osiągnięcia liczbą punktów, maksymalnym czasem trwania testu oraz datami ważności testu.
 3. I etap Konkursu zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod kontrolą nauczyciela, rodzica lub opiekuna. Uczeń uzyska dostęp do Panelu Ucznia po tym jak nauczyciel/rodzic/opiekun prawny dokona jego rejestracji w Panelu Nauczyciela/Rodzica.
 4. Czas trwania testu wynosi maksymalnie 45 minut. Po tym czasie system automatycznie zapisze wynik ucznia i zamknie test. Test będzie się składał z 15 pytań. Uczeń może przystąpić do rozwiązania testu tylko jeden raz.
 5. Szczegółowe rezultaty dla poszczególnych uczniów zostaną udostępnione w Panelu Ucznia 17 marca 2020 r. Po zalogowaniu uczeń będzie miał możliwość obejrzenia swojej pracy. W dniach 17-18 marca 2020 mogą być zgłaszane ewentualne uwagi i reklamacje na adres email: konkurs@novamath.edu.pl. Te uwagi będą rozpatrywane na bieżąco.

 

II ETAP KONKURSU

 1. 30% uczestników I etapu konkursu z najlepszymi wynikami z każdej klasy będzie mogło wziąć udział w II etapie Konkursu. Uczestnictwo w II etapie Konkursu jest płatne i wynosi: 14 zł / za ucznia.

Opłaty mogą być wnoszone w terminie od 13 marca do 29 marca 2020 r. Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą brane pod uwagę.

 1. II etap Konkursu zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod kontrolą nauczyciela, rodzica lub opiekuna. Test będzie widoczny w Panelu Ucznia po przetworzeniu płatności za niego wraz z jego nazwą, łączną możliwą do osiągnięcia liczbą punktów, maksymalnym czasem trwania testu oraz datami ważności testu.
 2. Uczniowie w dniach od 30 marca do 3 kwietnia 2020 r. będą mogli wziąć udział w teście po zalogowaniu się w Panelu Ucznia.
 3. Czas trwania testu wynosi maksymalnie 45 minut. Po tym czasie system automatycznie zapisze wynik ucznia i zamknie test. Test będzie się składał z 15 pytań. Uczeń może przystąpić do rozwiązania testu tylko jeden raz.
 4. Szczegółowe rezultaty dla poszczególnych uczniów zostaną udostępnione w Panelu Ucznia 9 kwietnia 2020 r. Po zalogowaniu uczeń będzie miał możliwość obejrzenia swojej pracy. W dniach 9-10 kwietnia 2020 r. mogą być zgłaszane ewentualne uwagi i reklamacje na adres email: konkurs@novamath.edu.pl. Te uwagi będą rozpatrywane na bieżąco.
 5. Ranking etapu II Konkursu zostanie opublikowany 16 kwietnia 2020 r. Ranking uczestników II etapu Konkursu będzie tworzony na podstawie liczby uzyskanych punktów przeliczonych na procenty oraz ewentualnie wyniku w etapie I Konkursu.

 

FINAŁOWY ETAP KONKURSU

 1. Uczestnictwo w finałowym etapie konkursu jest odpłatne.
 2. 12 uczestników II etapu Konkursu z najlepszymi wynikami z każdej klasy uzyska prawo do uczestnictwa w etapie finałowym. Oceny testów oraz przyznania punktów dokonuje Komisja powołana przez Organizatora Konkursu. Komisja zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby finalistów.
 3. Miejsce: Finał Konkursu odbędzie się w siedzibie Akademii Finansów i Biznesu Vistula, ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa.
 4. Etap finałowy Konkursu trwający 90 minut odbędzie się 16 maja 2020 r. Rejestracja uczniów do etapu finałowego będzie odbywała się w godzinach 8:30-10:00.
 5. Uczestnictwo w finale Konkursu będzie płatne. Informacja o wysokości opłaty zostanie udostępniona na stronie internetowej Konkursu po zakończeniu II Etapu Konkursu.
 6. W sytuacjach losowych związanych z dojazdem uczestnika do miejsca Etapu finałowego Konkursu lub jeśli zaistnieją inne nieprzewidziane okoliczności, opiekun uczestnika jest zobowiązany do kontaktu z Organizatorem Konkursu. Uczniowie spóźnieni więcej niż 30 minut względem podanej godziny zakończenia rejestracji etapu finałowego Konkursu nie będą mogli przystąpić do tego Etapu Konkursu.
 7. W przypadku uczestnictwa w Konkursie uczniów niepełnosprawnych ruchowo nauczyciel jest zobowiązany poinformować o tym Organizatora Konkursu na tydzień przed rozpoczęciem Etapu finałowego. Jeśli uczniowie mają specyficzne potrzeby zdrowotne, fakt ten należy zgłosić Organizatorowi Konkursu na dwa tygodnie przed rozpoczęciem Etapu finałowego Konkursu. Rodzice oraz opiekunowie prawni zgłaszający dzieci z podobnymi potrzebami są zobowiązani do tego samego.Organizator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić stosowną pomoc uczniowi.
 8. W trakcie Etapu finałowego Konkursu uczniowie przebywają pod opieką Nauczycieli lub/i ich Rodziców lub Prawnych Opiekunów.
 9. Test będzie składał się z 20 pytań. Uzyskana liczba punktów za pytania będzie przeliczona na procenty. W przypadku, gdy uczestnicy Etapu finałowego Konkursu w danej klasie uzyskają taki sam rezultat:
  1. porównywana jest pozycja w rankingu II Etapu Konkursu.
  2. jeśli wyniki uczestników nadal nie są jednoznaczne, porównywany będzie czas wykonywania testu Etapu finałowego.
  3. Ocena testów oraz przyznawanie punktów w Etapie finałowym Konkursu należy do Komisji powołana przez Organizatora Konkursu. Werdykt Komisji jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
 10. Wszelkie dokumenty przesłane do Organizatora Konkursu w związku z Konkursem będą przechowywane do 30.07.2020 r., po czym zostaną zniszczone.

I ETAP KONKURSU

Uczestnictwo w I etapie konkursu jest płatne i wynosi: 14 zł.
Opłaty mogą być wnoszone w terminie: od 1 grudnia 2019 r. do 8 marca 2020 r.
Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą brane pod uwagę.

II ETAP KONKURSU

30% uczestników I etapu konkursu z najlepszymi wynikami z każdej klasy będzie mogło wziąć udział w II etapie Konkursu. Uczestnictwo w II etapie Konkursu jest płatne i wynosi: 14 zł. Opłaty mogą być wnoszone w terminie od 13 marca do 29 marca 2020 r. Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą brane pod uwagę.

FINAŁOWY ETAP KONKURSU

Uczestnictwo w finałowym etapie konkursu jest również odpłatne.

Regulamin konkursu “NovaMath 2020” dostępny jest w tym miejscu.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dot. konkursu NovaMath 2020 (tzw. FAQ) znajdziecie Państwo: tutaj.