fbpx

II etap i finał odwołany!

30 kwietnia zakończył się pierwszy etap konkursu NovaMath2020. Niestety, z powodu zamkniętych szkół i zakazu zgrupowań, nie jesteśmy w stanie przeprowadzić zaplanowanego na 16 maja finału. Dlatego też, jesteśmy zmuszeni odwołać drugi etap konkursu oraz finał. Wszystkie osoby, które w tym roku rozwiązały testy z pierwszego etapu i zakwalifikowały się do dalszej części konkursu, w przyszłym roku automatycznie rozpoczynają konkurs od drugiego etapu.

Oficjalne wyniki pierwszego etapu podamy 11 maja br.

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III-VIII szkół podstawowych oraz klas I-III szkół średnich.

ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU

I ETAP KONKURSU

 1. Uczestnictwo w I etapie konkursu jest płatne i wynosi: 14 zł / za ucznia.AKADEMIA IECC SP. Z O. O.
  02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 118
  Numer konta: 26109016940000000143338534
  W tytule przelewu proszę wpisać: Konkurs NovaMath 2020 i podać wyświetlony kod płatności.
 1. Opłaty mogą być wnoszone w terminie: od 1 grudnia 2019 r. do 30  kwietnia 2020 r. Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 2. Uczniowie w dniach od 9 marca do 30 kwietnia 2020 będą mogli wziąć udział w teście po zalogowaniu się w Panelu Ucznia. Test będzie widoczny w Panelu Ucznia po przetworzeniu płatności za niego wraz z jego nazwą, łączną możliwą do osiągnięcia liczbą punktów, maksymalnym czasem trwania testu oraz datami ważności testu.
 3. I etap Konkursu zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod kontrolą nauczyciela, rodzica lub opiekuna. Uczeń uzyska dostęp do Panelu Ucznia po tym jak nauczyciel/rodzic/opiekun prawny dokona jego rejestracji w Panelu Nauczyciela/Rodzica.
 4. Czas trwania testu wynosi maksymalnie 45 minut. Po tym czasie system automatycznie zapisze wynik ucznia i zamknie test. Test będzie się składał z 15 pytań. Uczeń może przystąpić do rozwiązania testu tylko jeden raz.
 5. Szczegółowe rezultaty dla poszczególnych uczniów zostaną udostępnione w Panelu Ucznia 5 maja 2020 r. Po zalogowaniu uczeń będzie miał możliwość obejrzenia swojej pracy. W dniach 5-10 maja 2020 mogą być zgłaszane ewentualne uwagi i reklamacje na adres email: konkurs@novamath.edu.pl. Uwagi będą rozpatrywane na bieżąco.

II ETAP KONKURSU

 1. Wszyscy uczestnicy, którzy osiągną minimum 30% wyniku z I etapu konkursu z jednego poziomu, będą mogli wziąć udział w II etapie Konkursu. Uczestnictwo w II etapie Konkursu jest BEZPŁATNE.
 2. II etap Konkursu zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod kontrolą nauczyciela, rodzica lub opiekuna. Test będzie widoczny w Panelu Ucznia po przetworzeniu płatności za niego wraz z jego nazwą, łączną możliwą do osiągnięcia liczbą punktów, maksymalnym czasem trwania testu oraz datami ważności testu.
 3. Uczniowie w dniach od 01 – 07  maja 2020 r. będą mogli wziąć udział w teście po zalogowaniu się w Panelu Ucznia.
 4. Czas trwania testu wynosi maksymalnie 45 minut. Po tym czasie system automatycznie zapisze wynik ucznia i zamknie test. Test będzie się składał z 15 pytań. Uczeń może przystąpić do rozwiązania testu tylko jeden raz.
 5. Szczegółowe rezultaty dla poszczególnych uczniów zostaną udostępnione w Panelu Ucznia 8 maja 2020 r. Po zalogowaniu uczeń będzie miał możliwość obejrzenia swojej pracy. W dniach 8- 10 maja 2020 mogą być zgłaszane ewentualne uwagi i reklamacje na adres email: konkurs@novamath.edu.pl. Uwagi będą rozpatrywane na bieżąco.
 6. Ranking etapu II Konkursu zostanie opublikowany 10 maja 2020 r. Ranking uczestników II etapu Konkursu będzie tworzony na podstawie liczby uzyskanych punktów przeliczonych na procenty oraz ewentualnie wyniku w etapie I Konkursu.

FINAŁOWY ETAP KONKURSU

 1. Po 12 uczestników II etapu Konkursu z najlepszymi wynikami z danego poziomu, uzyska prawo do uczestnictwa w etapie finałowym. Oceny testów oraz przyznania punktów dokonuje Komisja powołana przez Organizatora Konkursu. Komisja zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby finalistów.
 2. Miejsce: Finał Konkursu odbędzie się w siedzibie Akademii Finansów i Biznesu Vistula, ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa.
 3. Etap finałowy Konkursu trwający 90 minut odbędzie się 16 maja 2020 r. Rejestracja uczniów do etapu finałowego będzie odbywała się w godzinach 8:30-10:00.
 4. Uczestnictwo w finale Konkursu jest płatne i wynosi 99 zł. Cena obejmuje: medal dla każdego uczestnika, dyplom dla każdego finalisty, dyplom dla każdego nauczyciela, dyplom dla każdej szkoły, nagrodę pieniężną za pierwsze trzy miejsca, drobny upominek dla każdego finalisty, lunch dla finalistów i ich opiekunów, animacje, które urozmaicą dzieciom i młodzieży finałowy dzień.
 5. W sytuacjach losowych związanych z dojazdem uczestnika do miejsca Etapu finałowego Konkursu lub jeśli zaistnieją inne nieprzewidziane okoliczności, opiekun uczestnika jest zobowiązany do kontaktu z Organizatorem Konkursu. Uczniowie spóźnieni więcej niż 30 minut względem podanej godziny zakończenia rejestracji etapu finałowego Konkursu nie będą mogli przystąpić do tego Etapu Konkursu.
 6. W przypadku uczestnictwa w Konkursie uczniów niepełnosprawnych ruchowo nauczyciel jest zobowiązany poinformować o tym Organizatora Konkursu na tydzień przed rozpoczęciem Etapu finałowego. Jeśli uczniowie mają specyficzne potrzeby zdrowotne, fakt ten należy zgłosić Organizatorowi Konkursu na dwa tygodnie przed rozpoczęciem Etapu finałowego Konkursu. Rodzice oraz opiekunowie prawni zgłaszający dzieci z podobnymi potrzebami są zobowiązani do tego samego.Organizator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić stosowną pomoc uczniowi.
 7. W trakcie Etapu finałowego Konkursu uczniowie przebywają pod opieką Nauczycieli lub/i ich Rodziców lub Prawnych Opiekunów.
 8. Test będzie składał się z 20 pytań. Uzyskana liczba punktów za pytania będzie przeliczona na procenty. W przypadku, gdy uczestnicy Etapu Finałowego Konkursu w danej klasie uzyskają taki sam rezultat:
  1. porównywana jest pozycja w rankingu II Etapu Konkursu.
  2. jeśli wyniki uczestników nadal nie są jednoznaczne, porównywany będzie czas wykonywania testu Etapu finałowego.
  3. Ocena testów oraz przyznawanie punktów w Etapie finałowym Konkursu należy do Komisji powołana przez Organizatora Konkursu. Werdykt Komisji jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
 9. Wszelkie dokumenty przesłane do Organizatora Konkursu w związku z Konkursem będą przechowywane do 30.07.2020 r., po czym zostaną zniszczone.

I ETAP KONKURSU

Uczestnictwo w I etapie konkursu jest płatne i wynosi: 14 zł.
Opłaty mogą być wnoszone w terminie: od 1 grudnia 2019 r. do 27 marca 2020 r.
Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą brane pod uwagę.

II ETAP KONKURSU

Uczetnicy, którzy uzyskają minimum: 30% z I etapu konkursu z najlepszymi wynikami z każdej klasy będzie mogło wziąć udział w II etapie Konkursu. Uczestnictwo w II etapie Konkursu jest płatne i wynosi: 14 zł. Opłaty mogą być wnoszone w terminie od 13 marca do 29 marca 2020 r. Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą brane pod uwagę.

FINAŁOWY ETAP KONKURSU

Uczestnictwo w finałowym etapie konkursu jest również odpłatne.

Regulamin konkursu “NovaMath 2020” dostępny jest w tym miejscu.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dot. konkursu NovaMath 2020 (tzw. FAQ) znajdziecie Państwo: tutaj.